GABINETY I TERMINY TERAPII

Już od kilku lat pierwszą instancją udzielającą pomocy dziecku jest macierzysta placówka. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki i od nich należy zacząć szukanie wsparcia terapeutycznego. Mówi o tym następujące obwieszczenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001280

Czernica
tel. 71 381 95 28

 

Kąty Wrocławskie
tel./fax 71 316 63 88

 

Kiełczów
tel. 71 30 70 922

 

Kobierzyce
tel. 71 369 80 20

Siechnice
tel. 71 30 70 911

Sobótka 
tel. 71 316 27 75

Żórawina
tel. 71 30 70 906

W razie kłopotów z kontaktem z którymś z gabinetów prosimy o kontakt pod numerem we Wrocławiu: (71) 7222002

Na terapie do psychologów, pedagogów i logopedów należy zapisywać dziecko bezpośrednio u terapeutów w godzinach pracy gabinetów, pod podanymi numerami telefonów. Na terapie metodą Biofeedback oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI) należy zapisywać dziecko w kancelarii zespołu poradni.

UWAGA! W wielu przypadkach specyfika prowadzonej terapii uniemożliwia odbieranie telefonów przez terapeutów podczas zajęć. W przypadkach problemów z dodzwonieniem się do gabinetu, prosimy o zgłaszanie tego faktu Kancelarii pod numerem 71 722 20 02. Terapeuta postara się skontaktować z Państwem w możliwie szybkim terminie. szczegółowa procedura zapisu i prowadzenia terapii Biofeedback i SI znajduje się w zakładce PROCEDURY I DOKUMENTY

 

Obowiązuje rejonizacja – dzieci z placówek wrocławskich przyjmowane są w poradniach prowadzonych przez Miasto Wrocław https://www.wroclaw.pl/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-we-wroclawiu-adresy-telefony