OŚMIOKLASISTO! MASZ WPŁYW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Kończąc szkołę podstawową stajesz przed wyborem szkoły ponadpodstawowej oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze przyszłego zawodu jest bardzo trudnym zadaniem w życiu młodego człowieka.
Jaką szkołę wybrać?
To pytanie, które na pewno zadaje sobie teraz wielu uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:
• 4-letnim liceum ogólnokształcące
• 5-letnie technikum
• 3-letnią szkołę branżową I stopnia

>> Czytaj więcej >>

JAK POMÓC DZIECKU PODJĄĆ DECYZJĘ?

Tegoroczni uczniowie klas VIII szkoły podstawowej wkroczą w kolejny etap swojego rozwoju z dużą dozą niepewności związanej z ich najbliższą przyszłością. Niektórzy będą potrafili mówić wprost o swoich planach na przyszłość, potrzebach i emocjach, inni zaś nie. Zmiana szkoły, niewątpliwie jest sytuacją stresującą. Część dzieci potrafi stosunkowo dobrze radzić sobie ze stresem, nie mówiąc o swoich emocjach. Warto pamiętać, że nawet jeśli dziecko ich nie komunikuje, to może je przeżywać w związku ze swoją sytuacją.
Naszym zadaniem, jako dorosłych, jest wspomóc dziecko w radzeniu sobie z tymi emocjami. Warto zadać sobie pytanie, w jakim stopniu, jako rodzice możemy pomóc dzieciom w tym trudnym momencie ich życia?
>> Czytaj więcej >>

DZIAŁ DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dział doradztwa zawodowego zajmuje się wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych.

W dziale tym zatrudnieni są specjaliści – doradcy zawodowi – świadczący profesjonalną pomoc:

 • psycholog – Agnieszka Milczarek
 • psycholog – Justyna Posadzy
 • pedagog – Anna Pawlaczyk
 • pedagog – Elżbieta Mrozek

Swoją ofertę kierujemy do:

 • uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • rodziców,
 • nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W ramach prowadzonych działań oferujemy:

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • indywidualne konsultacje i porady w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu
 • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu, w tym opiniowanie uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia zawodu
 • grupowe badania predyspozycji zawodowych połączone z indywidualnymi konsultacjami odbywającymi się na terenie szkół
 • indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych i możliwości poznawczych ucznia
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aktywizujące do podjęcia decyzji zawodowej na temat poznania siebie, poznania świata zawodów i poznania ścieżek kształcenia,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przygotowania i aktywnego poruszania się na rynku pracy,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas III „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”

Dla nauczycieli i pedagogów:

 • indywidualne i grupowe spotkania informacyjno – konsultacyjne
 • udostępnianie informacji zawodowych i edukacyjnych
 • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
 • udostępnianie materiałów wspierających szkolny system doradztwa zawodowego

kontakt i zapisy w siedzibie głównej poradni pod numerem telefonu 71 722 20 02


Oferta kształcenia Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce

zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na aktualny rok szkolny


Oferta kształcenia Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na aktualny rok szkolny

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/wordpress/dla-kandydatow/rekrutacja