Forum psychologów i pedagogów

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu zaprasza psychologów i pedagogów szkolnych 22.10.2021 r. (piątek) od 9:30 – 12:00 na FORUM PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW  … Czytaj dalej


Wspomaganie placówek – oferta szkoleniowa

Koleżanki i koledzy.
Przedstawiamy zaktualizowaną ofertę szkoleń naszej Poradni. Oprócz tradycyjnej, stacjonarnej formy spotkań, wdrożyliśmy dla Państwa nowe modele szkoleń dedykowane małym i większym grupom – online i w formie webinariów.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem, w którym znajduje się pełen opis szkoleń: tematyka, forma spotkania, sposób zapisu, czas trwania itd. Na wszystkie proponowane przez nas szkolenia, niezależnie od tego czy odbywają się w formie zdalnej czy stacjonarnej, obowiązują zapisy online.

Tematyka proponowanych przez nas szkoleń będzie w tym roku obejmowała problemy: – Praca nauczycieli w oparciu o opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne – Konflikty między uczniami-mediacje i interwencje, – Problemy adolescencji, – Zaburzenia percepcji słuchowej w kontekście odbioru i przetwarzania dźwięków (C)APD- implikacje pedagogiczne. Analogia do zaburzeń w funkcjonowaniu i trudności szkolnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, – APD/CAPD/APDs – terminologia, etiologia, patomechanizm, – Zaburzenia recepcji sensorycznej a deficyty przystosowawcze w realizacji standardów społeczno-kulturowych i rozwojowych- spojrzenie teoretyczno-praktyczne, – Dysleksja w percepcji i pamięci wzrokowej, – Postępowanie z dzieckiem dotkniętym depresją, – Mutyzm, – Porozumienie bez przemocy w szkole. Budowanie dobrej relacji nauczyciel-rodzic/ nauczyciel-uczeń, – Postępowanie przy trudnych zachowaniach dzieci z autyzmem, – Tiki nerwowe u dzieci – przyczyny, objawy, postępowanie.


Wsparcie szkół w powrocie uczniów do nauki stacjonarnej

Zainteresowanym przekazujemy link do webinara o uważności, przygotowanego przez pracownika Poradni, panią Joannę Szymańską, głównie z myślą o nauczycielach szkół. Może być także pomocny rodzicom dzieci i uczniów przeżywających kryzysy – nie tylko w kontekście powrotu do nauki stacjonarnej


Wsparcie szkół w powrocie uczniów do nauki stacjonarnej

Zgodnie z wytycznymi MEiN specjaliści Zespołu Poradni mogą wspomóc Państwa placówki w opracowaniu i realizacji programu zajęć reintegracyjnych w szkołach po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej, a także pomóc rodzicom Państwa uczniów we wspieraniu dzieci przeżywających trudności po pandemii. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

Dodatkowo przez całe wakacje będziemy wspierać Waszych uczniów podczas akcji Wakacyjna Pomoc Terapeutyczna, w ramach której pod specjalnym numerem telefonu będzie można uzyskać informację o wolnych miejscach i terminach na konsultację  – i od razu zapisać się na wizytę bądź otrzymać wsparcie telefoniczne. Szczegóły i dedykowane numery telefonów zostaną podane w aktualizacje tej wiadomości w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.


Załączamy kompendium w formie plakatu do pobrania- do wykorzystania przez szkoły we własnym zakresie