Diagnoza w poradni często poprzedza udzielenie dziecku wsparcia terapeutycznego.

Warto jednak pamiętać że opinia poradni nie jest warunkiem udzielenia pomocy w szkole.

Poradnia współpracuje ze szkołami i przedszkolami, jednak pomoc w placówce udzielana jest przede wszystkim z inicjatywy

  1. ucznia;
  2. jego rodziców
  3. dyrektora tejże placówki;
  4. nauczyciela lub wychowawcy.

Przejdź dalej aby poznać szczegóły i zasady diagnozy w poradni.