ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Kadra i Działania Poradni, nowy system wspomagania


Kadra

Psycholodzy

Beata Anklewicz-Sudoł

Monika Chojecka

Anna Dreszer

Anna Dudek-Rzepka

Anna Kuczkowska-Pluta

Edyta Lipska

Magdalena Mendyk-Przybyła

Agnieszka Milczarek

Justyna Moskal

Justyna Posadzy

Wiktoria Raczyńska

Katarzyna Roemer – Tomczyk

Ewa Sierakowska

Małgorzata Zawada

Jagoda Ziober-Pękalska

 

 

 

Pedagodzy

Monika Burzyńska

Teresa Dzikowska

Monika Goś

Ewa Gwiazda

Elżbieta Mrozek

Anna Pawlaczyk

Zdzisława Pietrus

Krystyna Szmyd

Joanna Szymańska

Marta Tęcza

Aleksandra Ulatowska

Elżbieta Waszkowiak

 

Logopedzi

Barbara Kowalska

Halina Poks

Magdalena Wołoszyn

 

Dyrekcja i administracja

Michał Iwan
– dyrektor

Grażyna Bobowska
– księgowa

Dorota Dobrzyńska
starszy referent

Katarzyna Kosińska
– starszy referent

Justyna Makowska
referentRealizacja dodatkowych zadań poradni wynikająca z § 2 ust 3) i 4) Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

ankieta dla szkół i placówek 2019/2020 – analiza potrzeb

Doskonalenie nauczycieli placówek gminnych zaplanowane na rok 2019/2020. Terminy będą podane po ustaleniach z placówkami i uzupełniane na bieżąco.

doskonalenia nauczycieli – zestawienie 2019/2020
Tematy Osoby odpowiedzialne za realizację
Tematy realizowane w placówkach
Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

Małgorzata Zawada

 • P-le Samorządowe w Kobierzycach
Praca nauczycieli w oparciu o opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zdzisława Pietrus, Beata Anklewicz-Sudoł, Krystyna Szmyd

 • SP Kotowice
 • P-le w Mietkowie

 

Przemoc i agresja w grupie rówieśniczej – przyczyny i profilaktyka Agnieszka Milczarek, Marta Tęcza

 • SP Rogów
 • SP Mirków
 • SP Siechnice

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza, terapia i pomoc dziecku w dysleksji, ADHD, ADD, SLI, SI Ewa Gwiazda, Edyta Lipska

 • SP Montessori Mokronos Górny
 • SP Żórawina

 

Trudne zachowania dzieci i młodzieży – analiza przypadków, grupowe konsultacje dla nauczycieli lub Rad Pedagogicznych Elżbieta Mrozek

 • P-le w Ślęzie
 • SP Kobierzyce
Postępowanie z dzieckiem dotkniętym depresją Agnieszka Milczarek, Magdalena Mendyk-Przybyła

 • SP Krzyżowice
 • LO Mirków
 • LO Długołęka
 • SP Długołęka
Prowadzenie IPETów i WWRów Zdzisława Pietrus

 • SP nr 2 w Kątach Wrocławskich

 

Zaburzenia mowy a kariera szkolna ucznia Halina Poks

 • P-le Długołęka
Tematy realizowane w Starostwie Powiatu Wrocławskiego Ul. Kościuszki 131, Wrocław
Dziecko z afazją w przedszkolu i w szkole Monika Burzyńska, Justyna Posadzy

 • P-le Długołęka

 

Porozumienie bez przemocy w szkole. Budowanie dobrej relacji nauczyciel-rodzic/ nauczyciel-uczeń Jagoda Pękalska, Marta Tęcza, Wiktoria Raczyńska

 • SP Mirków
 • SP Żórawina

 

Rozwiązywanie konfliktów – metoda T. Gordona w praktyce Jagoda Pękalska, Marta Tęcza

 • LO Mirków
 • SP Kobierzyce
Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem Aleksandra Ulatowska, Anna Dudek

 • SP Siechnice
 • LO Mirków
 • LO Długołęka

 

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo Monika Chojecka

 • SP Kotowice
 • SP Długołęka
 • P-le w Ślęzie