COVID-19 – zasady zachowania podczas diagnozy w Poradni we Wrocławiu

Szanowni Klienci Poradni,

w celu sprawnego korzystania z usług Poradni zostały wprowadzone specjalne zasady zachowania się wewnątrz budynku. Prosimy o stosowanie się do nich aby przebywanie Państwa i innych osób we wspólnej przestrzeni było bezpieczne dla wszystkich.

W Poradni i w całym budynku obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami przez cały czas. W przypadku osób z udokumentowanymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi dopuszczalne jest użycie przyłbicy.
Obowiązuje zakaz poruszania się po budynku bez asysty pracownika Poradni. Po skończonym badaniu pracownik Poradni odprowadzi Państwa do wyjścia z budynku.
Podczas badania dziecka prosimy o pozostanie w przestrzeni Poradni, na wyznaczonych w tym celu miejscach. Nie należy opuszczać w tym czasie budynku. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nastąpi konieczność wyjścia na zewnątrz, prosimy poinformować o tym pracowników Kancelarii – gabinet 448. Pracownik Poradni odprowadzi Państwa do wyjścia z budynku.
Do kontaktu w sprawie wejścia do budynku służy specjalny numer telefonu (71) 722 20 99. Ta linia służy wyłącznie do tego celu, nie jest ona przeznaczona do rejestracji ani udzielania informacji w innych sprawach.