• Michał Iwan – dyrektor
  • Grażyna Bobowska – główna księgowa
  • Dorota Dobrzyńska – starszy referent
  • Katarzyna Kosińska – starszy referent
  • Justyna Makowska – referent