• Michał Iwan – dyrektor
  • Justyna Posadzy – wicedyrektor
  • Grażyna Bobowska – główna księgowa
  • Dorota Dobrzyńska – samodzielny referent
  • Justyna Makowska – starszy referent