Forum Pedagogów

Forum Pedagogów

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu
12.X.2023  godz. 10.00 – 13.00
Starostwo Powiatowe

Zapraszamy Pedagogów lub Wychowawców (lub innych pracowników pedagogicznych zainteresowanych tematem) placówek oświatowych powiatu wrocławskiego na Forum Pedagogów.

Spotkanie to będzie złożone z dwóch części:
1) wymiana informacji organizacyjnych, m.in. dotyczących opiniowania i orzecznictwa,
2) prelekcja z częścią warsztatową dot. tematu jak niżej; z możliwością zadawania pytań prelegentowi;
prowadzi – p. Bogdan Jaroszewicz – Kurator Specjalista Sądu Rodzinnego.

 

Tematyka prelekcji:

  • Nowe prawo nieletnich – jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole?
  • Kiedy i na jakich zasadach osobą ucznia zajmuje się sąd rodzinny?
  • Dlaczego uczeń nie reaguje na zobowiązanie i polecenie nauczyciela?
  • Komunikacja interpersonalna między nauczycielem, a uczniem wykazującym objawy demoralizacji.
  • Proksemika i mowa ciała, a skuteczne komunikowanie się z uczniem.

Ze względu na możliwości organizacyjne w Starostwie dysponujemy miejscami tylko dla dwóch osób z każdej placówki. Prosimy o potwierdzanie obecności na adres mailowy

forum.pedagogow@pzp.edu.pl

Zapraszamy

organizatorzy:
PZPPP
Monika Goś – pedagog
Beata Anklewicz – Sudoł – psycholog