Nieobecność pracowników Kancelarii

W związku z nieobecnością pracowników Kancelarii

prosimy w miarę możliwości o kontakt w dniu dzisiejszym

w formie mailowej pod adresem kancelaria@pzp.edu.pl