OFERTA SZKOLENIOWA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Nauczyciele,
Przedstawiamy zaktualizowaną ofertę szkoleń naszej Poradni. Oprócz tradycyjnej, stacjonarnej formy spotkań, wdrożyliśmy dla Państwa nowe modele szkoleń dedykowane małym i większym grupom – online i w formie webinariów.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem, w którym znajduje się pełen opis szkoleń: tematyka, forma spotkania, sposób zapisu, czas trwania itd. Na wszystkie proponowane przez nas szkolenia, niezależnie od tego czy odbywają się w formie zdalnej czy stacjonarnej, obowiązują zapisy online.

Tematyka proponowanych przez nas szkoleń będzie w tym roku obejmowała problemy:
– Praca nauczycieli w oparciu o opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne
– Konflikty między uczniami-mediacje i interwencje,
– Problemy adolescencji,
– Zaburzenia percepcji słuchowej w kontekście odbioru i przetwarzania dźwięków (C)APD- implikacje pedagogiczne. Analogia do zaburzeń w funkcjonowaniu i trudności szkolnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
– APD/CAPD/APDs – terminologia, etiologia, patomechanizm,
– Zaburzenia recepcji sensorycznej a deficyty przystosowawcze w realizacji standardów społeczno-kulturowych i rozwojowych- spojrzenie teoretyczno-praktyczne,
– Dysleksja w percepcji i pamięci wzrokowej,
– Postępowanie z dzieckiem dotkniętym depresją,
– Mutyzm,
– Porozumienie bez przemocy w szkole. Budowanie dobrej relacji nauczyciel-rodzic/ nauczyciel-uczeń,
– Postępowanie przy trudnych zachowaniach dzieci z autyzmem,
– Tiki nerwowe u dzieci – przyczyny, objawy, postępowanie.