Ogłoszenie Dyrektora PZPPP

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu z dnia 20 marca 2020 r

W sprawie ograniczenia dostępności do placówki dla interesantów.

Z powodu ogłoszenia z dniem dzisiejszym w naszym kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podejmuję decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów w Zespole Poradni – do odwołania.

We wszystkich sprawach można kontaktować się mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl;
bądź telefonicznie: 71 722 20 02.
Kontakt z pracownikami Zespołu Poradni wyłącznie poprzez Dyrektora placówki.

Dalsze informacje o funkcjonowaniu placówki będą podawane na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Poradni www.pzp.edu.pl

Podstawa:
§ 10. Ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. 2020 poz. 491 z późniejszymi zmianami)