Organizacja pracy poradni od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poradnia od 18.05.2020 r. wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie koniecznym do wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy spotkania bezpośrednie tym klientom, których wizyty zostały odwołane z powodu ograniczenia działalności poradni, a dotyczyły uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenia obowiązku szkolnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Prosimy o oczekiwanie na informacje z naszej strony, postaramy się skontaktować z każdym klientem. Zgodnie z dyspozycją MEN, te czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, będziemy nadal organizowali z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Z powodu konieczności nadrobienia dużej ilości odwołanych diagnoz czasowo wstrzymujemy rejestrację nowych klientów – z wyjątkiem konieczności uzyskania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Procedurą przeprowadzania diagnoz w okresie pandemii oraz z Oświadczeniem rodzica, którego wypełnienie jest warunkiem wykonania diagnozy bezpośredniej. W przypadku otrzymania dodatkowych wytycznych od służb sanitarnych Procedura może ulec zmianie, prosimy o odwiedzenie naszej strony przed wizytą w poradni.

Procedura przeprowadzania diagnoz dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID

Oświadczenie – Załącznik do Procedury diagnozy bezpośredniej