Program dla psychoterapeutów

Koleżanki i koledzy psychoterapeuci,

wszystkie uznane szkoły psychoterapii, niezależnie od reprezentowanej modalności, zakładają odbycie stażu w placówce stosującej psychoterapię w wymiarze kilkuset godzin, jako integralną część cyklu szkoleń obejmujących 1600 godzin dydaktycznych koniecznych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Ostatnie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r., wymusiły przyspieszenie wielu rozpoczętych już procesów prowadzących do certyfikacji zgodnej z wymogami Ministra Zdrowia.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu udziela bezpośredniego wsparcia terapeutycznego dzieciom, młodzieży i ich Rodzinom w ramach swoich podstawowych zadań statutowych, także w formie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

Jest nam miło poinformować, że wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, uruchamiamy Program stażowy dla osób w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej, będący integralną częścią Programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i ich Rodzin.

W ramach stażu oferujemy możliwość prowadzenia terapii indywidualnej i rodzinnej.

Do uczestnictwa w stażu zapraszamy osoby, które ukończyły co najmniej drugi rok szkolenia w jednym z uznanych nurtów psychoterapeutycznych, chciałyby zdobyć doświadczenie
w praktyce psychoterapeuty i zrealizować tym samym staż niezbędny do spełnienia wymogów ministerialnych.