Przygotowanie do wznowienia działalności poradni.

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz.780) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania Poradni do powrotu do spotkań bezpośrednich.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży – odpowiedniego do ich potrzeb. W szczególności przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa rozpoczniemy diagnozy w kierunku wydania dokumentów tym osobom, których terminy przypadały na okres 16 marca – 30 kwietnia i nie odbyły się – oraz w sprawach pilnych.

Wszystkie osoby umówione w terminie od 16.03.2020 do 8.05.2020 prosimy o oczekiwanie na informację z naszej strony. Osoby umówione w innym terminie prosimy o kontakt z Kancelarią w przypadku braku kontaktu z naszej strony na 2-3 dni przed umówioną wizytą.

O szczegółach, w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Oczekujemy na odpowiedź na pismo w sprawie opracowania i sformułowania zasad i warunków sanitarnych prowadzenia diagnoz bezpośrednich w poradniach psychologiczno – pedagogicznych skierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Związek Zawodowy Rada Poradnictwa w dniu 30 kwietnia 2020 r.

W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią Zespołu Poradni (71) 722 20 02  mail: kancelaria@pzp.edu.pl

Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość.