Czernica – ul. Wrocławska 78 tel. 71 381 95 28  – Gabinet znajduje się w budynku GOPS

 

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
A. Dudek-Rzepka – psycholog 12:00-17:00
M. Tęcza – pedagog 14:15– 19:45
A. Kuczkowska -Pluta – psycholog 9:45– 15:45

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2021