Czernica – ul. Wrocławska 78 tel. 71 381 95 28  – Gabinet znajduje się w budynku GOPS

 

 

 

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. Moskal 9.30-14.30 PS
M. Goś 13.00-18.00 PE
W. Raczyńska 13.00-18:00 PS
wakat 12.00-17.00

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2021