Kiełczów, ul. Wilczycka 14,  tel. 71 30 70 922

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
M. Goś –  pedagog 13:00 – 17:00
17:00 – 20:00
B. Anklewicz-Sudoł – psycholog 13:00 – 15:00 8:30-10:30 15:00-19:00
K. Roemer-Tomczyk – psycholog 13:00 – 18:00
J. Ziober-Pękalska – psycholog 10:30 -15:30
T. Dzikowska – pedagog 12:00 – 17:00

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2020