Kiełczów, ul. Wilczycka 14,  tel. 71 30 70 922

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. Ziober-Pękalska – psycholog 10.30-15.30 10.30-15.30
B. Anklewicz-Sudoł – psycholog 8.00-11.00 13.00-20.00
T. Dzikowska- pedagog 13.00-18.00 8.00-13.00

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2020