Kiełczów, ul. Wilczycka 14,  tel. 71 30 70 922

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
M. Goś –  pedagog 13:00 – 17:00
B. Anklewicz-Sudoł – psycholog 8:30-10:30 15:00-20:00
J. Ziober-Pękalska – psycholog 13:30-17:30
T. Dzikowska – pedagog 8:00 – 12:00 12:00 – 16:00

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2020