Siechnice, ul. Kolejowa 4 (budynek Dworca PKP – wejście od strony ulicy), tel. 71 30 70 911

 

 

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
S. Balcewicz 8.00-10.30 PS 8.00-13.00 PS
M. Goś 13.00-18.00 B
E. Waszkowiak 12.00-17.00 PE 12.00-17.00 PE
A. Dudek 12.00-17.00 PS 13.00-18.00 B
M. Wołoszyn 12.00-17.00 L 9.00-14.00 L
M. Zawada 12.00-17.00 PS
S. Suprun 9.00-14.00 UKR

LEGENDA rodzaj terapii:

logopedyczna
biofeedback
pedagogiczna
psychologiczna
konsultacje – po wcześniejszym umówieniu
terapia integracji sensorycznej

HARMONOGRAM
od 01.09.2020