Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Jestem z Ciebie dumny!”

„Jestem z Ciebie dumny!”

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności wychowawcze według programu „Jestem z Ciebie dumny”, opracowanego przez Bena Furmana (Helsinki Brief Therapy Institute).

Czas i miejsce: zajęcia będą odbywać się w gabinecie zamiejscowym Poradni w Czernicy (budynek GOPS),

w dniach 6, 13, 20 czerwca, w godzinach 16.30-19.30.

Prowadzący: Marta Tęcza pedagog, Jagoda Ziober-Pękalska – psycholog

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach samorozwojowych, które koncentrują się na tym, jak rozmawiać z dzieckiem, aby budować jego poczucie własnej wartości, wspierać je w trudnych sytuacjach, pomagać mu w uczeniu się nowych umiejętności i motywować je do pozytywnych zmian.

Programy psychoedukacyjne Bena Furmana: „Dam radę” – dla dzieci oraz „Jestem z Ciebie dumny” – dla rodziców są skoncentrowane na rozwiązaniach, tzn. mają na celu rozwijanie praktycznych umiejętności i poszukiwanie korzystnego wyjścia z trudnej sytuacji w oparciu o mocne strony dziecka i rodzica. W założeniu metody skoncentrowanej na rozwiązaniu każdy człowiek posiada zasoby i umiejętności, które pozwalają mu radzić sobie z trudnościami, a także uczyć się nowych zachowań, które w tym pomogą. Program koncentruje się nie tyle na problemie i rozważaniu go, co na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, zarówno dziecka jak i rodzica, dostrzeganiu pozytywnych zachowań i zmian na lepsze oraz wykorzystywaniu ich do budowania przekonania, że jestem w stanie poradzić sobie („Dam radę!”) nawet w trudnej sytuacji. To wszystko wpływa pozytywnie na motywację do zmiany i uczenie się nowych umiejętności. Program zakłada, że wszyscy członkowie rodziny, zarówno dzieci jak i rodzice mogą nauczyć się nowych umiejętności, które wpłyną pozytywnie na ich wzajemne relacje i samopoczucie.

Jak się zapisać?

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: jagoda.pekalska@pzp.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

  • Imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego
  • Imienia i wieku dziecka oraz placówki, do której uczęszcza

Zapraszamy!