Wicedyrektor Zespołu Poradni

Od stycznia 2024 r, pani Justyna Posadzy pełni funkcję wicedyrektora Zespołu Poradni.

Dyżur wicedyrektora dla rodziców w czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.