Zgłoszenia do poradni

Szanowni Klienci, pracujemy nieustająco, jednakże z uwagi na dużą ilość telefonów, nie wszystkie możemy odebrać. W przypadku przedłużającej się zajętości linii przez innych rozmówców, prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy: https://pzp.edu.pl/erejestracja.
Jeśli decydujecie się Państwo na kontakt telefoniczny, prosimy mieć na względzie że w celu zapewnienia anonimowości rozmów i poruszanych tematów, osoby kontaktujące się telefonicznie i Klienci kontaktujący się osobiście są obsługiwani naprzemiennie. Prosimy o wyrozumiałość, kwestia prywatności podczas przekazywania wrażliwych informacji i danych jest przez nas traktowana z maksymalną uwagą.
Od kwietnia 2024 roku zostanie uruchomiona specjalna linia telefoniczna, służąca wyłącznie do celów rejestracji. Informacje pojawią się niebawem w tym miejscu.
Jednocześnie przypominamy, że wyłączność wydawania opinii przez poradnie publiczne, w tym przez Powiatowy Zespół Poradni, ograniczona jest do następujących spraw:
– realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
– pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
– objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
– indywidualnego programu lub toku nauki,
– stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia w powyższych sprawach i przyjęcia na diagnozy w kierunku orzecznictwa będą traktowane priorytetowo.
Opinie psychologiczno-pedagogiczne, w tym wydawane przez niepubliczne poradnie, stanowią dla szkoły podstawę objęcia ucznia pomocą – zgodnie ze wskazaniami w tych opiniach. Opinie wydawane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe, wydane w sprawach nie wymienionych powyżej (na przykład o dysleksji) mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Na ich podstawie przedszkole lub szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednie wsparcie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii.