Zmiany w formach wsparcia oferowanych przez Poradnię

Szanowni Państwo, w związku z formami wsparcia oferowanymi dotychczas przez naszą Poradnię – w tym szczególnie szkoleniami i prelekcjami prowadzonymi przez psychologów, pedagogów i logopedów – zawiadamiamy o wprowadzanych w bieżącym roku zmianach.

Wdrażamy mianowicie nowe formy szkoleń dedykowane małym i większym grupom – online i w formie webinariów. Obecnie ustalamy jeszcze sprawy techniczne związane z tą formą naszej wzajemnej komunikacji. Niebawem na stronie Poradni zamieścimy komplet szczegółowych informacji o trybie zgłoszeń do poszczególnych form. Utrzymujemy nadal wybrane szkolenia / prelekcje tzw. „wyjazdowe”, tzn. prowadzone w szkołach, ale w kolejnych latach planujemy rozwijanie tematyki szkoleń zdalnych, żeby Państwu zapewnić możliwie największy komfort i bezpieczeństwo uczestnictwa. Naszym celem jest większa elastyczność i dostarczenie pomocy jednoczenie pracownikom z wielu szkół, którzy są zainteresowani tematem. Bardzo nam zależy, że przy szkoleniach realizowanych w szkołach można było zapewnić uczestnikom i prelegentom warunki spotkań obowiązujące na czas Koronawirusa.

Tematyka proponowanych przez nas szkoleń będzie w tym roku obejmowała problemy:
– Praca nauczycieli w oparciu o opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
– Konflikty miedzy uczniami-mediacje i interwencje,
– Problemy adolescencji,
– Zaburzenia percepcji słuchowej w kontekście odbioru i przetwarzania dźwięków (C)APD- implikacje pedagogiczne. Analogia do zaburzeń w funkcjonowaniu i trudności szkolnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
– APD/CAPD/APDs – terminologia, etiologia, patomechanizm,
– Zaburzenia recepcji sensorycznej a deficyty przystosowawcze w realizacji standardów społeczno-kulturowych i rozwojowych- spojrzenie teoretyczno-praktyczne,
– Dysleksja w percepcji i pamięci wzrokowej,
– Postępowanie z dzieckiem dotkniętym depresją,
– Mutyzm,
– Porozumienie bez przemocy w szkole. Budowanie dobrej relacji nauczyciel-rodzic/ nauczyciel-uczeń,
– Postępowanie przy trudnych zachowaniach dzieci z autyzmem,
– Tiki nerwowe u dzieci – przyczyny, objawy, postępowanie.

Kolejna – już niebawem – informacja będzie obejmowała więcej szczegółów i otworzy ścieżki zgłoszeń na poszczególne formy / tematy.