Aktualności

31.10.2015 – zakończenie z sukcesem realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie
rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim

30.10.2015 – podsumowanie dwuletniego okresu pracy Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli w Powiecie Wrocławskim

28.10.2015 – podsumowanie dwuletniego okresu wdrażania Rocznych Planów
Wspomagania w Powiecie Wrocławskim

23.10.2015 – zakończenie pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w
Powiecie Wrocławskim

07.10.2015 – konferencja podsumowująca realizację projektu

Prezentacja,Izabela Duszynska-Bober, Podsumowanie realizacji projektu
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim

Prezentacja, Krystyna Adasko, Kompleksowy system wspomagania nauczycieli  –
podsumowanie projektów zrealizowanych w Polsce w latach 2013-2015

Prezentacja, Mariusz Mielcarek, Możliwości wspomagania szkół  oraz rozwoju
nauczycieli i uczniów  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego  na lata 2014-2020

SAM_3561-300x225

02.09.2015 – zaproszenie na konferencję podsumowującą realizację projektu

01.09.2015 – kontynuacja działania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli

31.08.2015 – zakończenie drugiego cyklu wdrażania Rocznych Planów Wspomagania

24-26.08.2015 – udział przedstawicieli projektu, Michała Iwana Dyrektora PZPPP zarządzającego projektem oraz Mariusza Mielcarka specjalisty ds. rozliczania i monitoringu projektu, w ogólnopolskiej konferencji „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół” zorganizowanej przez ORE w Warszawie

1.09.2014 – rozpoczęcie drugiego cyklu projektu

31.08.2014 – zakończenie pierwszego cyklu projektu

27.01.2014 – konferencja inaugurująca projekt

Prezentacja konferencja projektowa – 27.01

Prezentacja konferencja projektowa

18.02.2014 – spotkanie SORE w biurze projektu.

11.02.2014 – spotkanie SORE w siedzibie Zespołu Poradni.

04.02.2014 – spotkanie kadry projektu w siedzibie PZPP-P

01.02.2014 – rozpoczęcie pracy SORE