Procedury bezpieczeństwa w PZPPP we Wrocławiu i gabinetach zamiejscowych

 1. PROCEDURA postępowania w PZPPP we Wrocławiu i gabinetach zamiejscowych w
  przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19
 2. PROCEDURA przeprowadzania diagnoz dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 w
  Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu.
 3. PROCEDURA zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie PZPPP we
  Wrocławiu i gabinetach zamiejscowych poradni poprzez wdrażanie działań
  reorganizacyjnych i technicznych